Tirsdag var jeg en havørredtur ved Mariager Fjord med en rigtig god fiskekammerat.

Vi havde planlagt at tage en tur efter fyraften og fiske en 2-3 pladser på nordsiden af fjorden. Vi valgte at forsøge os først på Langsodden, som har nogle åbenlyst gode kvaliteter som havørred-plads; Skiftende strømforhold, kort afstand til dybt vand, huller/badekar, forskelligartede bundforhold og dybde. Kort sagt, en rigtig spændende plads.